Kocaeli Kurumsal Arabuluculuk Merkezi

Ekip

A Anıl Acurman

Arabulucu Av.

B Batuhan Kandemir

Arabulucu Av.

M Mustafa Berk Uluç

Arabulucu Av.

T Tamer Ejderoğlu

Arabulucu Av.

A Ali Güney

Arabulucu Av.

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, dostane uyuşmazlık çözüm yöntemleri içerisinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, müzakerelerde bulunmak amacı ile tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim süreçlerinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış tarafsız ve bağımsız üçüncü bir kişinin katılımı ile ihtiyari yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tanımlanmaktadır.

Arabulucu Kimdir?

Arabuluculuk sürecini yürüten arabulucu, uzmanlık eğitimi almış, hukuk fakültesi mezunu, mesleğinde en az beş yıl kıdemli, Bakanlıkça yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olmuş ve Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı kişidir.

Ne Zaman Arabulucuya Gidebilirim?

Karşı tarafla aranızda hukuki bir uyuşmazlık çıktıktan sonra, mahkemede dava açmadan veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi, mahkemede dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz.

Arabuluculuk sisteminin faydaları nelerdir?

Arabuluculuğa başvurmakla, dava boyunca yapmak zorunda kalacağınız tüm masraflardan (dava harcı, gider avansı, bilirkişi, keşif masraflar, yol giderleri vb.) ve yargılama nedeniyle diğer işlerinizden kısıtlayıp, adliyeye ayırmak zorunda kalacağınız zamandan tasarruf etmiş olursunuz.
Mahkemeye göre daha kısa sürer, günler içinde çözüme ulaşılabilir. Sonuç, tarafların kontrolündedir. Mevcut hukuki durumun değil, menfaatin korunması esastır. Güvenilirlik ve gizlilik önemlidir; taraflar mahkeme önünde konuşamayacaklarını burada rahatlıkla konuşabilirler. Psikolojik ve sosyolojik riski azdır; daha az yeni sorun doğurur. Tarafların anlaştıkları yöntem ve çözüm tarzı esastır, esnektir, taraflar özgürce istedikleri şekilde uyuşmazlıklarını ortadan kaldırabilirler.
Anlaşmayla çözülür; iki tarafta kazanır, tarafların sosyal ve ekonomik ilişkileri devam eder.

Ne Zaman Arabuluculuğa başvurabilirsiniz?

6325 sayılı Arabuluculuk Kanunu uyarınca arabuluculuk, tümüyle tarafların isteklerine bağlı olarak dava açılmadan önce uygulanabileceği gibi; dava açıldıktan sonra da uygulanabilir. Bu takdirde hakim taraflara uyuşmazlığın çözümü için üç aylık bir süre verir. Bu süre tarafların birlikte başvurusu halinde üç aya kadar uzatılabilmektedir. Arabuluculukta sürece girme konusunda tarafların iradesi esas olup, süreçte arabulucu uzlaşma sürecinin aksine sistematik teknikler uygulayarak görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamaları ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmelerini
sağlayan tarafsız ve bağımsız üçüncü kişi olarak işlev görmektedir.

Başarı Oranı Nedir?

Halihazırda arabuluculuğa konu edilen uyuşmazlıkların %93ü anlaşma ile sonuçlanmıştır. Çözülen bu uyuşmalıkların %95’i, bir gün veya bir günden az bir sürede çözümlenmiştir. Dünya uygulamalarına bakıldığında; dünyada arabuluculuk 160 ülkede uygulanmakta olup; Amerika Birleşik Devletleri’nde 1970’li yıllardan, İngiltere’de 1980’li yıllardan itibaren kullanılmasına rağmen; ülkemizde 2013 yılının Kasım ayından itibaren kullanılmakta olması karşısında; geçen 4 senelik süreçte inanılmaz bir ivme kaydetmiştir.

Sizi Arayalım

Detaylı bilgi için lütfen formu doldurun.

Gönder
Gönder